Wzmianki historyczne o polu energetycznym człowieka, czyli aurze, lub inaczej ciałach subtelnych, pojawiały się już ok. 5.000 lat p.n.e., w Indiach, gdzie otaczająca nas energia, oddech życia, nazywana jest praną. Wzmianki o tej samej energii, nazwanej przez Chińczyków „chi”, a przez japończyków „ki”, pojawiały się w przekazach chińskich ok. 3.000 lat p.n.e. W starożytnej Grecji ta sama energia określana była jako „pneuma”, w V wieku przed Chrystusem, Pitagoras pisał o energii witalnej jako o świetlistym ciele o zdolnościach leczniczych.
W późniejszych czasach również wielu badaczy zajmowało się powszechnym polem energii. Wspomnieć można Paracelsusa (ok. 1.200 r. n.e.) oraz badaczy XIX-wiecznych - m.in. Antoniego Mesmera, Wilhelma von Leibniza i Wilhelma von Reichenbacha, a także obserwatorów XX-wiecznych - Waltera Kelnera, Wilhelma Reicha, Herolda Burra, Barbarę Brennan, Roberta Beckera...
Każdy człowiek otoczony jest polem energetycznym, które możemy podzielić na kilka warstw, poziomów lub kilka ciał subtelnych, których liczba zależy od przyjętego systemu. Każde z nich odpowiada za określoną funkcję organizmu oraz ludzkiej psychiki. Łącznie tworzą one aurę, która jest odbiciem stanów psychicznych oraz dolegliwości fizycznych człowieka. Osoby z rozwiniętą zdolnością postrzegania pozazmysłowego potrafią dostrzegać i interpretować rozmiar, strukturę oraz kolory poszczególnych warstw aury.
Z reguły przyjmuje się, że istnieją trzy ciała podstawowe:

Ciało eteryczne - rozciąga się na kilka centymetrów poza ciało fizyczne, które powiela i odpowiedzialne jest za jego witalność. Ciało eteryczne składa się z matrycy energetycznej, według której ukształtowana jest fizyczna materia tkanek ciała. Na tym poziomie doświadczamy wszystkich uczuć fizycznych. Bioenergoterapeuci wyczuwają zaburzenia w systemie energetycznym poprzez kontakt z ciałem eterycznym.

Ciało astralne (emocjonalne) – wykracza z reguły do max. 2-3 metrów poza ciało fizyczne i odzwierciedla nasze uczucia, emocje, przywiązania i namiętności. Jest ono odpowiedzialne za przepływ energii związanej z uczuciami wobec nas samych. Na poziomie astralnym zachodzi między ludźmi nieświadoma, intensywna wymiana energii.

Ciało mentalne (przyczynowe) – może sięgać do ok. 5 m poza ciało fizyczne. Jest odbiciem myśli, idei, planów, intencji i duchowego rozwoju. Jest odpowiedzialne za nasze życie umysłowe.
W ciele tym obecne są formy myślowe (myślokształty), często odczytywane jako symbole.